الهـــــۀ امیـــــــــد
روانشناسی ، اجتماعی ، اعتقادی 
قالب وبلاگ

توی لحظه های تلخ بیکسی ، تو هجوم سختیا ، وقتی نداشتم نفسی ، وقتی یک ردّ پا روی ساحل زندگی بود ، من بودم رو دوش او ، او ناشناس ، و منم مثل همیشه ناسپاس : هشتم ژانويه روز خدا

نويسندگان
امکانات وب

» یادداشتی بر ویدئوی منتشرشده از احمد خاتمی درمورد هاشمی رفسنجانی :: ۱۳٩٤/٢/۸
» ایّام فاطمیّه؟! :: ۱۳٩۳/۱٢/٢٩
» امربمعروف خوارجی :: ۱۳٩۳/۸/٩
» مرز وفاداری و خیانت :: ۱۳٩۱/۱٠/۳٠
» پیشرفت با سرعت نور یا عقبگرد با منطق کور؟ :: ۱۳٩۱/٥/٢٤
» نامه ای به محبوب :: ۱۳٩۱/٥/٢٠
» روزه دار بهتر است یا روزه خوار؟ :: ۱۳٩۱/٥/۱٢
» غیبت و بدگویی در قرآن و روانشناسی :: ۱۳٩٠/٦/٤
» حق با کیست؟ :: ۱۳٩٠/٥/۱٤
» بدگویی دیگران :: ۱۳٩٠/٥/٢
» بهترین خداحافظی :: ۱۳٩٠/٤/۳
» منابع کارشناسی ارشد روانشناسی :: ۱۳٩٠/۱/٢٤
» پندی از کوروش کبیر :: ۱۳۸٩/۱٢/٢٤
» قصّۀ کور غاصب :: ۱۳۸٩/۱٢/۸
» عاقبت زندگی با آدم مستبد :: ۱۳۸٩/۱۱/٢٧
» خواب جهان پس از مرگ :: ۱۳۸٩/۱۱/۸
» ترس از شکست :: ۱۳۸٩/۱۱/٦
» من در اختیار خدا یا خدا در اختیار من؟ :: ۱۳۸٩/۱٠/۱۸
» پیامبر ساده و زودباور !!! :: ۱۳۸٩/۱٠/۳
» گریه برامام حسین آری یا نه؟ :: ۱۳۸٩/٩/٢٥
» دوست و انتظار :: ۱۳۸٩/٥/٢٩
» اندر حکایت پارازیت روی فارسی1 :: ۱۳۸٩/٥/۱٤
» ای وای دل :: ۱۳۸٩/۳/۱٥
» یار از من :: ۱۳۸٩/٢/۳۱
» راز عشق الهی :: ۱۳۸٩/۱/٢٥
» ما ز یاران چشم یاری داشتیم :: ۱۳۸٩/۱/۱٥
» رنگ خدا :: ۱۳۸۸/۱٢/٢۱
» جاهل مقدس مآب :: ۱۳۸۸/٩/٢٧
» راز سرنگونی :: ۱۳۸۸/٩/٢٠
» درمان ناامیدی :: ۱۳۸۸/۸/٢
» بهترین طراح :: ۱۳۸۸/٧/۱٩
» الگوهای سوخته :: ۱۳۸۸/٧/٢
» معدل نمرات اعمال :: ۱۳۸۸/٦/۱۸
» طلب عشق :: ۱۳۸۸/٦/۱٧
» منتخبی از اشعار :: ۱۳۸۸/٦/٩
» حق به جانب :: ۱۳۸۸/٥/٢٩
» رازداری و صبوری :: ۱۳۸۸/٥/٢٧
» رؤیای نامۀ ناراضیان :: ۱۳۸۸/٥/٢۳
» ماجرای ساخت و پاخت اساتید :: ۱۳۸۸/٥/٢
» به انسانیّت :: ۱۳۸۸/٤/٢٦
» عاقبت ظالم و مظلوم و قانون سوم نیوتون :: ۱۳۸۸/٤/۱۱
» انتخابات شاهنشاهی :: ۱۳۸۸/٤/٥
» لمپنیسم :: ۱۳۸۸/٤/٢
» برگی از تاریخ: قیام مردم تبریز (صبح روز شنبه 29 بهمن 1356) :: ۱۳۸۸/۳/٢۸
» چه باید کرد؟ :: ۱۳۸۸/۳/٢۳
» اگر امام علی(ع) بود به چه کسی رای میداد؟ :: ۱۳۸۸/۳/٢۱
» اندرحکایت انتخابات و مناظره موسوی و احمدی نژاد :: ۱۳۸۸/۳/۱٤
» آیا میدانستید ... :: ۱۳۸۸/٢/٢٥
» نجوا با خدا :: ۱۳۸٧/۱٠/٢٥
» یه خاطره جالب :: ۱۳۸٧/۸/٢٩
» آیا نیلوفربه همسرش خیانت کرده است؟ :: ۱۳۸٧/٢/٤
» سال جدید و کودک درون من... :: ۱۳۸٧/۱/۳
» عیدتان پیشاپیش مبارک :: ۱۳۸٦/۱٢/۱٧
» مرتبه من؟ :: ۱۳۸٦/۸/٢٠
» تعامل خدایی :: ۱۳۸٦/۸/٩
» عشق بازی :: ۱۳۸٦/٥/۱٢
» مهارتهای ارتباط موثردرایران :: ۱۳۸٥/۱٢/٤
» عشق من بالای چشمش ابرو نیست :: ۱۳۸٥/۱۱/٢٧
» بابا خالی میبنده پول نداره :: ۱۳۸٥/۱٠/٢۳
» روز خدا :: ۱۳۸٥/۱٠/۱۸
» ساندویچ عشق :: ۱۳۸٥/۱٠/۱٠
» قانون بیست/هشتاد :: ۱۳۸٥/۸/٢٧
» اگه یه دختری بخواد ازدواج کنه و خواستگار هم نداشته باشه باید چه کار کنه :: ۱۳۸٥/۸/۱٠
» سکوت مادر :: ۱۳۸٥/۸/٥
» هیاهوی بسیار برای هیچ :: ۱۳۸٥/٧/۱٠
» کلید حل مشکلات زندگی :: ۱۳۸٥/۳/۱٥
» دوستان زمینی :: ۱۳۸٥/٢/۱٥
» زود قضاوت نکنید :: ۱۳۸٥/۱/٢٦
» شما ارزشمند هستید. من در شما خدا را حس میکنم :: ۱۳۸٤/۱۱/۱٩
» چهلم پدر :: ۱۳۸٤/۱۱/۳
» میخوام از خدا بگم :: ۱۳۸٤/۱٠/۱۸
» خوابی از پدر :: ۱۳۸٤/۱٠/۱۳
» توقعات مخرب عشق :: ۱۳۸٤/۱٠/۱۱
» لزوم مرگ :: ۱۳۸٤/۱٠/٦
» بیا تا قدر یکدیگربدانیم :: ۱۳۸٤/۱٠/۱
» راهی بسوی تندرستی :: ۱۳۸٤/٩/٢٦
» آیا عشقها دو دسته اند: خدایی و غیر خدایی؟! :: ۱۳۸٤/٩/۱۸
» وداع تلخ و شروع مبارزه سخت :: ۱۳۸٤/٩/۱٦
» پاسخ به سوال یکی از دوستان در مورد مطلب عشق فراموشی آری یا نه :: ۱۳۸٤/٩/۱۳
» سخنی با یه آدم دیگه در مورد قسمت و تقدیر :: ۱۳۸٤/٩/۱۱
» فراموشی عشق آری یا نه؟ :: ۱۳۸٤/٩/۸
» افراد شجاع و عاقل :: ۱۳۸٤/٩/٧
» مراجعین من :: ۱۳۸٤/٩/۱
» کمال همنشین :: ۱۳۸٤/۸/۳٠
» عشق بورزید تا به شما عشق بورزند :: ۱۳۸٤/۸/٢٠
» دو خط موازی :: ۱۳۸٤/۸/٢٠
» نظر در مورد حسینی شدن احسان :: ۱۳۸٤/۸/۱٧
» سخنی با یه آدم دیگه :: ۱۳۸٤/۸/۱٧
» زشت یا زیبا :: ۱۳۸٤/۸/۱۳
» شخصیت معلم و راننده سرویس :: ۱۳۸٤/۸/۱٢
» پشمینه قبا :: ۱۳۸٤/۸/۳
» ای امید آخرین من :: ۱۳۸٤/٧/٢۸
» اندر احوالات یک دانشجوی دانشگاه....در امریکا :: ۱۳۸٤/٧/۱٩
» ختنه زنان در ایران :: ۱۳۸٤/٧/٥
» چهل و چهار روش برای راه رفتن روی اعصاب دیگران! :: ۱۳۸٤/٦/۳٠
» ای همصدا :: ۱۳۸٤/٦/۳٠
» درصد خوشبختی :: ۱۳۸٤/٦/٢٦
» مورچه و سوسک :: ۱۳۸٤/٦/٦
» روز پدر :: ۱۳۸٤/٥/٢٩
» درس زندگی :: ۱۳۸٤/٥/٢۸
» راز آسودگی :: ۱۳۸٤/٥/٢٤
» باز هم برف خواهد آمد :: ۱۳۸٤/٥/٢۱
» همه چیز روبراهه :: ۱۳۸٤/٥/۱٦
» وقتی درون آدم تغییر میکنه :: ۱۳۸٤/٥/۸
» خودارضایی روانی :: ۱۳۸٤/٤/۳۱
» لحظه های بی تو بودن :: ۱۳۸٤/٤/٢۱
» مسافران سردرگم :: ۱۳۸٤/٤/۱٥
» خدایا در چه زمانه ای زندگی میکنم؟ :: ۱۳۸٤/۳/٢٢
» یادداشتی بر جشن فارغ التحصیلی :: ۱۳۸٤/۳/٢۱
» وضعیت حاکمان پیش از ظهور امام زمان(عج) :: ۱۳۸٤/۳/۸
» لیست کتابهای مرتبط با خانواده :: ۱۳۸٤/٢/٢۳
» آیا ما تنهاییم؟ :: ۱۳۸٤/٢/۱٢
» بیاد مادرم :: ۱۳۸٤/٢/٦
» بیاد مادربزرگم :: ۱۳۸٤/۱/۱٩
» آقاجون :: ۱۳۸۳/۱٢/٢۸
» سخنی در باب عیدی نمایندگان مجلس :: ۱۳۸۳/۱٢/٢۱
» صفات و روحیات و اعمال پرهیزکاران :: ۱۳۸۳/۱۱/۳٠
» پاسخ آقای دکتر بلند به نقد سخنرانی ایشان در مورد نماز و اصلاح ادراک :: ۱۳۸۳/۱۱/۱٩
» اقسام مردم از دید امام علی(ع) :: ۱۳۸۳/۱۱/۱٠
» میخواهم دیوانه بمانم :: ۱۳۸۳/۱۱/۱
» روز خدا :: ۱۳۸۳/۱٠/٢٤
» نماز و اصلاح ادراک :: ۱۳۸۳/۱٠/۱٢
» برای روز میلاد تن من :: ۱۳۸۳/۱٠/٩
» My Friends :: ۱۳۸۳/۱٠/٢
» بهترین‎ ساعات‎‎ برای‎‎ تفکر، ورزش و امتحان :: ۱۳۸۳/٩/٢٧
» نقدی به موضوع فیلم فقر و فحشاء :: ۱۳۸۳/٩/۱۸
» راز موفقیت در زندگی :: ۱۳۸۳/٩/۱۸
» ادامه عشق و... :: ۱۳۸۳/٩/۱۳
» روزگار ما :: ۱۳۸۳/٩/۱۱
» عشق و سکس2 :: ۱۳۸۳/٩/٦
» عشق و سکس :: ۱۳۸۳/۸/٢٩
» عشق در نزد مولانا :: ۱۳۸۳/۸/٢٤
» چرا :: ۱۳۸۳/۸/٢٤
» غرور طاووس :: ۱۳۸۳/۸/۱٩
» مثبت اندیشی در تفکرامام علی :: ۱۳۸۳/۸/۱٥
» ارزش نور :: ۱۳۸۳/۸/۱۳
» اول دفتر :: ۱۳۸۳/۸/٢
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

سلامی که سینش سرای تو باد/ و لامش لقای صفای تو باد / سلامی که آیش امید دلت / و میمش محبت برای تو باد روانشناس بالینی، استاد روانشناسی دانشگاه، شاعر، نویسنده
موضوعات وب
صفحات دیگر
فال حافظ

mouse code|mouse code

كد ماوس