دو خط موازی

دو خط موازی

دو خط موازی زاییده شدند . پسرکی در کلاس درس آنها را روی کاغذ کشید . آن وقت دو خط موازی چشمشان به هم افتاد و در همان یک نگاه قلبشان تپید و مهر یکدیگر را در سینه جای دادند . خط اولی نگاهی پر معنا به خط دومی کرد و گفت : ما می توانیم زندگی خوبی داشته باشیم. خط دومی از هیجان لرزید . خط اولی:و خانه ای داشته باشیم در یک صفحه دنج کاغذ.  من روزها کار می کنم . می توانم خط کنار یک جاده ی متروک شوم ٬یا خط کنار یک نردبان . خط دومی : من هم می توانم خط کنار یک گلدان چهار گوش گل سرخ شوم ٬یا خط کنار یک نیمکت خالی در یک پارک کوچک و خلوت ! چه شغل شاعرانه ای ... !‌در همین لحظه معلم فریاد زد : دو خط موازی هیچ وقت به هم نمی رسند و بچه ها تکرار کردند.

                                                                                                       بنقل از سایت آوای آزاد

/ 2 نظر / 31 بازدید
.

من و تو آن دو خطيم آری / موازيان به ناچاريم / که هر دو صحبتمان ز آغاز / به يکدگر نرسيدن بود .

.

از شعر زير منظور خاصی نداشتم . با خوندن مطلب شما اين همينطوری خودش اومد .