امربمعروف خوارجی

 جای تاسف است که غیرمعصومین در امربمعروف و نهی از منکر حسین( ع) را مثال میزنند اما بسبک یزیدی( که میخواست به زور از امام بیعت بگیرد ) میخواهند به زور امربمعروف کنند. مشکل امثال اینها اینستکه تشخیص خودشان را چون تشخیص معصوم بی نقص میدانند.  در امربمعروف، مهمترین معروفی که نباید قربانی شود، شیوه ی آن است. و متاسفانه در چند دهه اخیر منطق قدرت آمرین بمعروف بر قدرت منطق آنها بطرز محسوسی غلبه داشته است،  و متاسفانه مثل بسیاری از اقدامات سلیقه‌ای انجام شده، هرگز تحقیقی جامع درمورد تاثیر این سبک امربمعروف درجامعه صورت نگرفته، که آیا این سبک امربمعروف تاثیر مثبت برجامعه داشته یا تاثیر منفی.  امیدوارم دلسوزان واقعی دین و دیانت، تلاشی موثر در راستای زدودن گرد تفکر خوارجی، از چهره ی سنتهای زیبای دینی( امربمعروف ) بنمایند. بیابیم در این روزهای حسینی، حسین( ع) مظلوم را تنها نگذاریم و نگذاریم اهداف و آرمانهای والای او قربانی سیاست زدگی و مصلحت اندیشی قدرت طلبان شود.

به امید ظهور منجی

ابوالفضل تقی پور

/ 0 نظر / 63 بازدید